UKK / ASUKKAAN MUISTILISTA

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

1. 

Miten saan huoneiston rekisteröityä omiin nimiini?

Virallisen osakeluettelomerkinnän tekee asunto-osakeyhtiön isännöintitoimisto, johon rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat tulee toimittaa. Asiakirjakopiot voi toimittaa meille paperisena toimistolle tai lähettää skannattuna sähköpostin liitteenä:  asiakaspalvelu@talonuotit.fi


ASUNTOKAUPPA:

 • Kauppakirja kokonaisuudessaan
 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Varainsiirtoveroilmoitus (verotoimiston leimaamana, kiinteistövälittäjän allekirjoittamana tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verotoimiston vastaanottokuittauksella)
 • Tarvittaessa virkatodistus (esim. puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston myymiseen)

JAKAMATON KUOLINPESÄ:

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen (jotta voidaan todentaa sen olevan kuolinpesän hallussa)
 • Perukirja kokonaisuudessaan
 • Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama

PERINNÖNJAKO:

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Perukirja kokonaisuudessaan
 • Sukuselvitykset, jos perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama
 • Perinnönjakokirja kokonaisuudessaan
 • Varainsiirtoveroilmoitus (verotoimiston leimaamana tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verotoimiston vastaanottokuittauksella, jos asunto-osakkeen saamiseen on käytetty pesän ulkopuolisia varoja)

TESTAMENTTISAANTO:

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Testamentti kokonaisuudessaan, sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta sekä testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset
 • Perukirja kokonaisuudessaan
 • Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama
 • Selvitys pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden varainsiirtoveron maksamisesta

LAHJASAANTO:

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Lahjakirja kokonaisuudessaan
 • Tarvittaessa virkatodistus, josta käy ilmi onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton, tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston lahjoittamisesta

AVIOERO/OSITUS:

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Lainvoimainen osituskirja kokonaisuudessaan
 • Varainsiirtoveroilmoitus (verottajan leimaamana tai verottajan vastaanottokuittauksella varustettu sähköinen varainsiirtoveroilmoitus, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja)


Rekisteröinteihin on tulossa muutoksia vuoden 2023 aikana. Lue lisää Maanmittauslaitoksen sivuilta. Taloyhtiön siirtymisestä MML:n sähköiseen osakerekisteriin tiedotetaan taloyhtiökohtaisesti, kun siirto on alkamassa.

2. 

Miksi minun pitää tehdä muuttoilmoitus?

Sisäänmuuttoilmoitus:

 
 • Sisäänmuuttoilmoitus tulee tehdä siksi, että sekä huoltoyhtiöllä että isännöitsijällä on tieto huoneiston asukkaista mm. mahdollisissa tulipalo tai vesivahinkotilanteissa. Ko. tilanteet vaativat usein paljon tiedottamista ja sopimista ja tämä helpottuu, kun tietää kenen kanssa asioita hoidetaan.
 • Asukaslukumäärä saattaa vaikuttaa huoneiston vesimaksujen määrään.
 • Huoltoyhtiö avaa huoneiston oven vain asukkaalle, joka on kirjoilla kyseisessä huoneistossa.
 • Huoltoyhtiö ei voi vaihtaa nimiä huoneiston oveen eikä ilmoitustauluille, jos asukkaat eivät ilmoita itsestään.
 • Sisäänmuuttoilmoitusten teko: muuttoilmoituslomakkellaHuoneistotieto.fi:n kautta tai sähköpostilla asiakaspalvelu@talonuotit.fi (sp:lla tehdyistä ilmoituksista pitää käydä ilmi: muuttajien nimet, syntymäajat, muuttopäivä, puh.nro ja sähköpostiosoitteet)Osakkaan velvollisuutena on ilmoittaa asukkaiden sisäänmuutot ja lähdöt taloyhtiölle. Asukas/vuokralainen voi myös itse tehdä ilmoituksen muutostaan taloyhtiölle.

Lähtöilmoitus:

 • Asukaslukumäärä saattaa vaikuttaa huoneiston vesimaksujen määrään.
 • Autopaikkaa sekä saunavuoroja ei voida poistaa, ellei ole tietoa asukkaan poismuutosta. Näistä johtuvat maksut jatkuvat myös niin kauan, että ne on joko erikseen irtisanottu tai asukas tekee lähtöilmoituksen.

3. 

Mitä tehdä vahingon sattuessa?

Kiireellisissä vikatilanteissa esim. mikäli havaitset vesivuodon asunnossasi:

Ole välittömästi yhteydessä oman taloyhtiösi huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiön edustaja ohjeistaa tilanteen ollessa päällä, mitä pitää tehdä ja tulee tarvittaessa paikan päälle. Yleensä huoltoyhtiö tulee ensimmäisenä vahinkopaikalle ja toteaa vahingon. Huolto on yhteydessä isännöitsijään ja antaa ensiraportin tapahtumista. Tämän jälkeen asuntoon tilataan vahinkokartoittaja, joka selvittää vahingon syyn ja laajuuden.

Jotta vahinkoasian hoito helpottuu ja asianosaisiin saadaan yhteys, huolehdithan siitä, että huollossa ja isännöinnissä on ajankohtaiset yhteystietosi.


Tulipalon sattuessa, ole yhteydessä hätäkeskukseen: 112


Varkauksista tulee asukkaan itse tehdä rikosilmoitus poliisille.


Ei kiireellisissä vikatilanteissa ole yhteydessä esisisijaisesti oman taloyhtiösi huoltoyhtiöön ja toissijaisesti isännöitsijätoimistoon.

Mikäli taloyhtiössänne ei ole huoltoyhtiötä, ota yhteys isännöintiin.

4. 

Mistä/miten voin tilata huoneistooni avaimia?

Mikäli haluat tilata huoneistoosi avaimia, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@talonuotit.fi tai p. 09 512 9120

 • Huoneiston avaintilauksen voi tehdä asunnon osakkeenomistaja.
 • Vuokralainen tai muu taho voi tilata avaimia vain, jos hän esittää isännöitsijätoimistolle osakkaan myöntämä valtakirja. Valtakirjasta tulee ilmetä, mitä asuntoa asia koskee ja montako avainta sillä on oikeus tilata.
 • Oli kyseessä lisäavaintilaus tai asunnon oven uudelleen sarjoittaminen, ole yhteydessä isännöintiin.

5. Miten saa varattua autopaikan tai saunavuoron?
Miten saan pesutuvan käyttööni?

Ennenkuin isännöinti voi asioida asukkaan kanssa autopaikoista, saunavuoroista tai pesutupa-asioissa, tulee asukkaalla olla sisäänmuuttoilmoitus tehtynä taloyhtiölle.

Kirjaudu Huoneistotieto.fi -palveluun TAI ilmoita muuttosi meille sähköpostilla:  asiakaspalvelu@talonuotit.fi

Jos olet vuokralainen, voit myös pyytää asunnon omistajaa tekemään sisäänmuuttoilmoituksen.


AUTOPAIKAT / SAUNAVUOROT:

Autopaikka ja saunavuorokyselyt kirjallisena joko Huoneistotieto.fi:n kautta Keskustelut -osiosta tai sähköpostilla Talonuottien asiakaspalveluun.


PESUTUPA:

Mikäli taloyhtiössäsi on pesutupa, joka vaatii erillisen avaimen tai polettien hankkimista, ole yhteydessä Talonuottien asiakaspalveluun. Yhteydenotot mielellään sähköpostilla, jolloin paluuviestillä voidaan toimittaa mahdolliset panttilaskut ja muut käyttöohjeet kirjallisena.

6. Tuloutus vai rahastointi?

Tuloutus ja rahastointi selviää tilinpäätöstä tehtäessä (eli niissä yhtiöissä, missä tilikausi on kalenterivuosi) tilikauden päättymisen jälkeen keväällä.

Kesken tilikauden ei lähdetä arvailemaan mitään suuntaan eikä toiseen.


TULOUTTAMINEN: Tarkoittaa, että taloyhtiön kirjanpidossa pääomavastikkeet merkitään tuotoiksi taloyhtiön tuloslaskelmaan.


RAHASTOINTI: Tarkoittaa, että pääomavastikkeet kirjataan kirjanpidossa taloyhtiön taseeseen rahastoon.


Taloyhtiön perustehtävä on tuottaa osakkailleen ja asukkailleen asumispalveluita.
Voiton tavoittelu ei kuulu asunto-osakeyhtiön tehtäviin.


Osakkaalle, joka asuu huoneistossaan, ei ole tuloutuksen ja rahastoinnin välillä suurta eroa. Kummassakaan tapauksessa hän ei saa verohyvitystä taloyhtiön remonttikustannuksista.

Sijoittajaosakkaan kannalta tuloutuksella ja rahastoinnilla on merkittävä ero. Jos pääomavastikkeet on käsitelty tuloutuksena, hän saa vähentää ne verotuksessa vuokratuloista. Tuloutukseen sisältyy kuitenkin riski, että taloyhtiölle muodostuu verotettavaa tuloa.

Rahastoidun suorituksen vähentäminen verotuksessa ei ole osakkaalle mahdollista.
Rahastoinnissa on kyse siitä, että yhtiö käyttää verohyödyn itse ja sitä ei silloin
voi käyttää osakas.


Yllä oleva pätee myös kerättyihin hankeosuuksiin sekä maksettuihin lainaosuussuorituksiin.


Isännöitsijätoimisto ei anna osakkaille veroneuvontaa. Veroneuvonta-asioissa yhteys Verohallintoon.

ASUKKAAN MUISTILISTA

Alla löydät kuvalliset järjestysmääräykset:

Asukkaan muistilista:

-Huolehdi siitä, että huollossa ja isännöinnissä on tieto asumisestasi. (Maistraattiin ja postiin tehdyt muuttoilmoitukset eivät tule taloyhtiön tietoon. Ilmoita siis taloyhtiölle erikseen muutostasi.)

-Huolehdi, että asunnossasi on voimassa oleva kotivakuutus.

-Mikäli havaitset vikoja tai puutteita, ilmoita niistä viiveettä huoltoon tai isännöintiin.

-Älä jätä astianpesukonetta tai pyykinpesukonetta päälle poistuessasi asunnosta. Muista myös sulkea pesukoneiden vesihanat niiden ollessa pois päältä. Näin voit välttyä yllättävältä vesivahingolta.

-Muista puhdistaa kylpyhuoneen lattiakaivo aika ajoin.

-Huolehdi, että palovaroittimissa on toimivat paristot.

-Älä häiritse naapureitasi hiljaisuuden aikaan. Myös päiväsaikaan tulee naapurit huomioida eli kovaääniset ei normaaliin elämään kuuluvat äänet minimiin (esim. pallopelit sisällä, hyppiminen/tömistely, huutaminen, musiikin kuunteleminen kovalla). Kovaäänistä remonttia saa tehdä vain arkisin normaalina työaikana, ei iltaisin eikä viikonloppuisin.

-Taloyhtiösi järjestysmääräykset löydät Huoneistotieto.fi:n puolelta.

-Seuraa taloyhtiön toimittamia tiedotteita, niin tiedät, mitä talossa tapahtuu.

-Kun muutat pois, ilmoita poismuutostasi sekä irtisano taloyhtiöltä vuokraamasi autopaikka/saunavuoro/pesutupa tms. ja palauta vuokraukseen liittyvät avaimet ja luvat isännöintiin.